طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:کیارش طاهری

متولد:1378/06/22 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:خط زن مربیان: سابقه ملی: