طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:یونس بدیعی

متولد:1377/09/05 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:دروازه بان مربیان: سابقه ملی: