طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:کامیار طاهری

متولد:1374-08-25 12:00:00 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:وسط مربیان: سابقه ملی: