طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:سید امین کریمی

متولد:1367-12-13 12:00:00 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:ماساژور مربیان: سابقه ملی: