طراحی سایت
X

News View

printCreate Date:1398/07/17 11:27:51 ب.ظ
number of visits:37

برگزاری دوره های آموزشی - کاربردی باشگاه سپاهان

به گزارش روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، دوره آموزشی ۱۷ اصل کار تیمی جهت ارتقای سطح علمی پرسنل و  بهره وری هر چه بیشتر فعالیت های بخش‌های مختلف باشگاه سپاهان برگزار می شود.

در این دوره که با هدایت دکتر نظری مشاور عالی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان برگزار می شود، واحدهای مختلف باشگاه بر اساس مباحث مطرح شده در کتاب ۱۷ اصل کار تیمی، به ارائه کنفرانس و تجارب خود می پردازند.

شایان ذکر است تاکنون چهار مبحث از این کتاب راهبردی توسط واحد های انبارداری، آکادمی، اداری و مدیریت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.