طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:میلاد قلندری

متولد:1377/06/01 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:گوش راست مربیان: سابقه ملی: