طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:جواد صادقی

متولد:1367/12/07 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:دروازه بان مربیان: سابقه ملی: