طراحی سایت
X

News View

printتاریخ ایجاد:3/16/2020 12:05:32 AM
تعداد بازدید:126

شادروان اسدالهی برترین گوش راست لیگ برتر هندبال بانوان


نتیجه نظرسنجی برترین گوش راست لیگ برتر هندبال بانوان در فصل 98

📝 نتیجه نظرسنجی برترین گوش راست لیگ برتر بانوان در فصل 98

در این نظرسنجی که از شنبه 24 اسفند ماه بمدت ۲۴ ساعت از بین گوش راست های شش تیم لیگ برتری صورت گرفت، شادروان زهرا اسدالهی از تیم فولاد مبارکه سپاهان با کسب 53% آرای مخاطبان رسانه هندبال نیوز، بعنوان "برترین گوش راست لیگ 98 هندبال زنان کشور" انتخاب شد.

در رده دوم این نظرسنجی خانم توران سلمان پور از تیم شهید شاملی کازرون با کسب 24% آرا حائز رتبه دوم و هانیه کریمی از تیم هواپیمایی کیش ایر با کسب 10% آرا بعنوان سومین گوش راست برتر لیگ 98 هندبال زنان ایران از نگاه مخاطبان هندبال نیوز انتخاب شدند.