طراحی سایت
X

News View

printتاریخ ایجاد:3/18/2020 10:31:16 PM
تعداد بازدید:109

اقدام فرهنگی باشگاه سپاهان


باشگاه فولادمبارکه سپاهان با موسسه آدینه ایثارسپاهان برای پیشگیری ازشیوع بیماری کورنا همکاری میکند.


به گزارش روابط عمومی باشگاه فولادمبارکه سپاهان در راستای مسئولیت های اجتماعی وبرنامه های فرهنگی، درپی موافقتی که بین مسئولین باشگاه سپاهان وموسسه آدینه ایثار سپاهان انجام شد، این باشگاه در اولین اقدام خود ، مساعدت هایی را به موسسه آدینه ایثار سپاهان واقع در شهرستان مبارکه انجام داد تا با این حمایت بتوانند خانواده هایی که بر اثر بیماری کورونا دچار مشکلات اقتصادی شده اند یاری رسانند.