X

News View

printتاریخ ایجاد:1399/11/05 10:24:00 ق.ظ
تعداد بازدید:139

آگهی تجدید مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار عملیات تعمیر، لایروبی و غلاف گذاری چاه عمیق آب ورزشگاه نقش جهان

شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان در نظر دارد مناقصه عملیات تعمیر،لایروبی و غلاف گذاری چاه عمیق آب ورزشگاه نقش جهان را بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی از طریق فراخوان ها عمومی به شرکتها، مؤسسات معتبر و باتجربه واگذار نماید.


مفاد این مناقصه به شرح زیر می باشد:

 

1- نام و نشانی مناقصه­گزار: شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان به شناسه ملی 10860002124 به آدرس اصفهان- خیابان آتشگاه– جنب بنای تاریخی آتشگاه – مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فردوس 78473-81877 تلفن های تماس : 5- 37660491 - 031 و دورنگار 37660311-031

2- موضوع مناقصه: مونتاژ تجهیزات چاه، حفاری، لایروبی و شستشوی شیمیایی چاه، نصب جداره فلزی به عمق 220متر، گراول و بتن ریزی، مونتاژ مجدد، تعویض کابل شناور و تأمین آب مصرفی غیر شرب ورزشگاه نقش جهان به میزان روزانه 200 متر مکعب .

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار معادل 10% مبلغ پیشنهادی مناقصه به صورت یکی از موارد ذیل می باشد:

1-3-   ضمانت­نامه بانكي و یا ضمانت­نامه هاي صادر شده از سوي بانک ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعالیت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درداخل پاکت الف.

2-3-   واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره  5636083528 نزد  بانک تجارت شعبه جلفا اصفهان کد شعبه 6060  به نام شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان.

4- مدت و محل اجرا: مدت اجرای موضوع مناقصه از روز شنبــه 18/11/99  لغایت روز یکشنبه 03/12/1399 به مدت پانزده روز شمسی، محل اجرا اصفهان- بلوار فرزانگان – جنب شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان – ورزشگاه نقش جهان می باشد.

5- زمان فروش اسناد مناقصه و بازدید از محل پیمان: یکشنبه 05/11/99 الی پنجشنبه 09/11/99 با معرفی­نامه کتبی همراه با مهر شرکت، در صورت نیاز با مدیر فنی ورزشگاه آقای مهندس پورحقیقی به شماره 09330771886 هماهنگی گردد

6- فروش اسناد مناقصه: اشخاص حقیقی و حقوقی برای خرید اسناد مناقصه، بایستی مبلغ 3،000،000ریال  ( سه میلیون ریال ) به حساب سپرده شماره  5636083528 نزد  بانک تجارت شعبه جلفا اصفهان کد شعبه 6060  به نام شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان واریز و اصل فیش را به دبیرخانه باشگاه ارائه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

7- آدرس دریافت اسناد: اصفهان- خیابان آتشگاه– جنب بنای تاریخی کوه آتشگاه – مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فردوس – دبیرخانه باشگاه.

8- شرایط شرکت­کنندگان در فرایند ارجاع کار: داشتن شخصیت حقیقی و حقوقی، توان مالی و حداقل سابقه در حفر چاه عمیق و نصب جداره چاه و مونتاژ تجهیزات داخل چاه.

9- نحوه ارائه پاکت ها برای شرکت­کنندگان در مناقصه:

پاکت الف: حاوی ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز نقدی تضمین شرکت در مناقصه  

پاکت ب: حاوی مدارک فنی، فرم پیشنهاد قیمت و آنالیز دقیق هزینه ها می باشد، آگهی تأسیس، روزنامه رسمی آخرین تغییرات، گواهی ارزش افزوده، گواهی کد اقتصادی، اساسنامه شرکت، پرینت گردش حساب بانکی شش ماه آخر، اسناد مناقصه مهر و امضاءشده، داشتن پروانه کار، داشتن حداقل پایه پنج در رشته کاوش­های زمینی از سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، پروانه صلاحیت حفاری با وسایل موتوری از وزارت نیرو و پنج مورد گواهی حسن انجام کار می باشد.

پاکت ج: حاوی فرم پیشنهاد قیمت می باشد.

10- پيشنهاددهندگان بايد كليه مدارك و مستندات ذکرشده را در داخل پاكت الف، پاكت ب و ج گذاشته و لاك ومهر شده تحویل دبیرخانه نمايند.

11- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 12/11/99 می باشد.

12- آدرس محل تسلیم پیشنهادها: اصفهان- خیابان آتشگاه– جنب بنای تاریخی کوه آتشگاه – مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فردوس  با معرفی­نامه کتبی و مهرشرکت مربوطه به حراست باشگاه.

13- زمان بازگشایی پاکتها : بازگشایی پاکتها  در روز دوشنبه مورخ 13/11/99 ساعت 11:00 صبح در محل دفتر کمیسون معاملات باشگاه می باشد، به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، ناقص، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 11 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

14- سپرده در مناقصه برنده و نفر دوم در صورتيكه حاضر به انجام معامله نشوند به نفع باشگاه سپاهان ضبط خواهد شد.

15- هزینه چاپ آگهی مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.

16- درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه­گزار ایجاد نمی نماید و باشگاه سپاهان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.


دی ان ان