X

News View

printتاریخ ایجاد:1400/02/15 09:51:00 ق.ظ
تعداد بازدید:189

فراخوان خرید سهام شرکت خدمات هوائی، گردشگری و زیارتی

به اطلاع می‌رساند باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۰۲۱۲۴ در نظر دارد نسبت به خرید سهام یک شرکت خدمات هوایی، گردشگری و زیارتی معتبر در شهر اصفهان اقدام نماید.
 


از واجدین شرایط دعوت به عمل می‌آید حداکثر ۵ روز پس از چاپ آگهی، از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ به واحد تشریفات باشگاه واقع در خیابان آتشگاه جنبه مجموعه تاریخی کوه آتشگاه، مجموعه فرهنگی تفریحی باغ فردوس مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.
تلفن تماس: ۰۳۱۳۷۶۶۰۴۸۷ داخلی ۱۵۴

شایان ذکر است به درخواست هایی که بعد از تاریخ مذکور ارسال می‌شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.


دی ان ان