X

News View

printتاریخ ایجاد:3/15/2020 9:53:47 PM
تعداد بازدید:261

همکاری باشگاه سپاهان باموسسه خیریه سرمد


به گزارش روابط عمومی باشگاه فولادمبارکه سپاهان ، این باشگاه در راستای مسئولیت های اجتماعی و امور خیر خواهانه با موسسه خیریه سرمد همکاری مینماید.


برهمین اساس در نشستی که بین مسئولین باشگاه سپاهان و اعضای هیئت مدیره موسسه خیر یه سرمدانجام شدقرارشد باشگاه سپاهان حمایت های مادی ومعنوی خود را از این موسسه داشته باشد ودر اولین اقدام باشگاه سپاهان تعداد قابل توجهی سبدکالا بعنوان بسته های حمایتی در اختیار موسسه خیریه سرمد قرار دادتا در بین کودکان کار که تحت پوشش این موسسه هستند توزیع گردد.

همچنین قرار شد درگام بعدی آثارهنری این کودکان که شامل صنایع دستی ، نقاشی و...است، در بازارچه خیریه که با حضور ورزشکاران باشگاه سپاهان برپا میشود به فروش برسد.

محمدرضااحمدپورمعاون مالی اداری باشگاه سپاهان وشهاب شکل آبادی مسئول امورفرهنگی این باشگاه در این جلسه حضور داشتند.

گفتنی است موسسه نیکوکاری سرمد زیر نظر سازمان بهزیستی کشور به عنوان نهادی مردمی، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی و به منظور ایفای نقش اجتماعی و انسانی خود، با هدف حمایت از کودکان کار و کودکان در معرض آسیب، از مرداد ماه سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده است.

موسسه خیریه سرمد بدون در نظر گرفتن ملیت، قومیت، جنسیت، رنگ، نژاد و مذهب به کودکان کار و در معرض آسیب، خدمات فرهنگی آموزشی، بهداشتی و حمایتی مورد نیاز این کودکان را ارائه می دهد.

دی ان ان