X

News View

printتاریخ ایجاد:11/10/2020 5:24:00 PM
تعداد بازدید:516

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج ورزشکاران با حضورمدیرعامل باشگاه سپاهان


جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج ورزشکاران با حضور دکتر میر جلیلی ریاست سازمان بسیج ورزشکاران کشور و محمدرضاساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان برگزارشد.


به گزارش روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در این نشست که با حضور نخبگان فرهنگی جامعه ورزش و اعضای شورای اندیشه ورز بسیج ورزشکاران استان اصفهان همراه بود، هریک از اعضا ، ایده های خود را در خصوص موضوع جلسه که حفظ ارزش های ملی و مذهبی جوانان ورزشکار بود ارائه کردند.

در این جلسه دکترمیرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران ایران از ایده های مطرح شده استقبال و دستورتشکیل کارگروهی تخصصی در سایه مرکز بسیج ورزشکاران را دادند تا برنامه ها تبیین و جهت اجرا به هیئت ها و باشگاههاابلاغ گردد.
محمدرضاساکت مدیرعامل باشگاه فولادمبارکه سپاهان که نیز میهمان ویژه این جلسه بودند، آمادگی باشگاه سپاهان را برای اجرای طرح و برنامه های فرهنگی با مشارکت سازمان بسیج ورزشکاران اعلام کردند.

دی ان ان